2009

Säterstampen 2009

Fram till och med år 2009 spelades de dramatiserade historiska scenerna på kvällstid, där åskådarna fick följa med på en promenad genom staden. På gårdar och gator spelades scenerna upp. Ledsagare var Karin Hästö, som skrivit och regisserat det mesta.


Detta är ett bildspel på 42 bilder. Det startar och bläddrar av sig själv. Du kan också klicka på pilarna framåt eller bakåt om du vill. 


Foto: Andreas Lindberg

Dramagruppen samlad utanför Sockenstugan.