Bilder

Bilder från tidigare upplagor av Säterstampen

Klicka på den bild för det år du vill titta på. Här finns över 300 bilder.

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2021

2019

2017

2015

2013

2010