Stampen 2012

En gång om året tar vi Säter 100 år tillbaka i tiden

SÄTERSTAMPEN


Säterstampen 2012

Bilderna kommer från marknaden och från invigningen samt från dramagruppen som repar och vilar.