Stampen 2012

Säterstampen 2012

Bilderna kommer från marknaden och från invigningen samt från dramagruppen som repar och vilar.