Historisk vecka

Sätertampen är en del av Historisk vecka


Historisk vecka i Säters kommun synliggör våra fantastiska kultur- och naturmiljöer, levandegör vårt kulturarv med sång, dans, musik och teater. Vi skapar mötesplatser som på ett lättsamt sätt förmedlar vår gemensamma historia.


Arrangörer är Kulturföreningen Säterstampen, Säters hembygdsförening och Säters kommun. Kom och låt dig lockas. Historien finns där bakom varje knut i Säter.

Programmet kommer bli klart i juni. 


Programmet för Historisk vecka 2023 finns här.