Historisk vecka

En gång om året tar vi Säter 100 år tillbaka i tiden

SÄTERSTAMPEN


Sätertampen är en del av Historisk vecka


Historisk vecka i Säters kommun synliggör våra fantastiska kultur- och naturmiljöer, levandegör vårt kulturarv med sång, dans, musik och teater. Vi skapar mötesplatser som på ett lättsamt sätt förmedlar vår gemensamma historia.


Arrangörer är Kulturföreningen Säterstampen, Säters hembygdsförening och Säters kommun. Kom och låt dig lockas. Historien finns där bakom varje knut i Säter.


Programmet för Historisk vecka 2020 finns här.