Drama

Dramatiserade hisoriska scener från Säter 100 år tillbaka i tiden
Säter är en liten stad där industrier, handel och kommunikationer utvecklas långsamt. Tidens nya idéer för ett bättre samhälle börjar ta form – för bildning, nykterhet och jämlikhet. På stadens torg och innergårdar pågår stora händelser. ”Den vita staden” Säters hospital öppnade 1912 och är en stor arbetsplats i Säter. I Europa har det stora kriget slutat vilket skapat oro, mobilisering och hamstring. 


Det ger oss perspektiv och är ett lustfyllt sätt att möta historien, och varandra i nya roller som borgmästare, stridbara nykterister eller fattighjon.


Säterstampens Dramagrupp brukar uppföra ett antal dramatiska scener under Säterstampen. Vad det blir i år får du se när programmet är klart i slutet av juni. 


Under "Bilder" kan du se exempel på föreställningarna som varit under åren.


Du kanske vill vara med och spela teater? Skicka ett mejl till Andreas Lindberg