Drama

En gång om året tar vi Säter 100 år tillbaka i tiden

SÄTERSTAMPEN


Dramatiserade hisoriska scener från Säter 100 år tillbaka i tiden
Säter är en liten stad där industrier, handel och kommunikationer utvecklas långsamt. Tidens nya idéer för ett bättre samhälle börjar ta form – för bildning, nykterhet och jämlikhet. På stadens torg och innergårdar pågår stora händelser. ”Den vita staden” Säters hospital öppnade 1912 och är en stor arbetsplats i Säter. I Europa har det stora kriget brutit ut och skapar oro, mobilisering och hamstring. 


Allt utspelar sig mellan åren 1903 och 1918. Utrusta dig med tjugor till grindslanten. Kom i god tid och njut av lekfullheten i vårt sätt att berätta vår gemensamma historia.

Det ger oss perspektiv och är ett lustfyllt sätt att möta historien, och varandra i nya roller som borgmästare, stridbara nykterister eller fattighjon.


Säterstampens Dramagrupp ger en jubileumsföreställning under dagen. Det är en vandring genom de 20 år som dramaföreställningarna funnits, likväl en vandring genom Säters innergårdar. Biljetter endast genom förköp på biblioteket.