Säterstampen 2014

Säterstampen 2014

- Dramatiserade historiska scener

Stående från vänster: Andreas Lindberg, Tyge Ohlsson, Karin Hästö, Josefin Hästö, Astrid Hård af Segerstad, Anders Norman, Kerstin Norman, Birgitta Gustafsson. Sittande till höger: Sten Ljusteräng och Björn Grünewald.

Urban Falk, Kerstin Norman och Josefin Hästö från scenen "Inspektion av Säters Hospital 1913"

Astrin Hård af Segerstad, Kerstin Norman, Josefin Hästö och Birgitta Gustafsson.

Birgitta Gustafsson, Kerstin Norman, Josefin Hästö och Karin Hästö.

Från repetionerna av Hospitalscenen.

Tyge Ohlsson som sjukhusdirektör Göransson  och Andreas Lindberg som inspektör Petrén.

Karin Hästö spelar här en patient på Säkers sjukhus. Karin har också regisserat scenerna och skrivit manus till flera av dem.

Karin Hästö

Astrid Hård af Segerstad spelar översköterskan.